Desiland Kleuterskool

Desiland Kleuterskool is ‘n kleuterskool wat voorsiening maak vir kinders van 3 maande tot 5 jaar oud. Ons is sentraal gelëe in Malelane. Hier word jy in ‘n vriendelike en huislike atmosfeer verwelkom en begroet ons pragtige speelgrond en groen bome jou.

Kinders word hier deel van die familie. Hul word daagliks blootgestel aan nuwe, interresante en opvoedkundige aktiwiteite.

In ons pragtige en praktiese klasse word die kleuters motories, sensories, perseptueel en kreatief gestimuleer. Hul leer so terwyl hul speel die nodige vaardighede aan om as selfstandige en gelukkige kleuters Gr R of A toe te gaan. Kom kyk gerus wat ons jou kind kan bied.

Onderrig en Kurrikulum beleid

Desiland Kleuterskool verskaf primêre onderwys wat ‘n informele opvoedkundige aanvulling tot die ouerhuis is. Deur interessante afwisseling van geleenthede by die kleuterskool leer die kleuter al meer deur spel en is ons uitkoms die selfstandingheid en volwasse wording van die kleuters.

Ons doel is om kleuters in hul totaliteit te ontwikkel en  goed toe te rus vir die eise van formele onderrig. Die dagprogram is ontwerp om aan die kognetiewe, geestelike en emosionele behoeftes van die jong kind te voldoen.

Die dagprogram word vir elke ouderdomsgroep deur die hoof en die opvoeder van daardie groep vasgestel. Hierdie program strek vanaf 8h00 tot 12h40 wat as amptelike opvoedkundige tyd dien. Die dagprogram word so na as moontlik gevolg binne die uitvoerbaarheid vir elke groep.

Die ouer bly die primêre opvoeder van die kind. Die skool daarenteen, behartig die deel van die opvoedingstaak, wat weens gespesialiseerde aard daarvan, nie geredelik deur die ouers uitgevoer kan word nie. Die skool en die gesin het dus elkeen sy eie rol om te vervul en die een kan nie die taak van die ander suksesvol oorneem nie. Tog is hulle ten nouste bymekaar betrokke en word hulle onvervreembare bondgenote in die opvoeding van die kind.

Desiland word 24 uur per dag deur CCTV kameras gemonitor. Die skool het gewapende reaksie (Hitec) en ‘n alarm stelsel. Alle ouers, kinders en besoekers moet die terrain deur die beheerde voorste ingang binnegaan en by ontvangs aanmeld. Die alarmstelsel word daagliks om 17h00 geaktiveer deur die middagpersoneel en 6h45 deur die eerste personeellid gedeaktiveer.

Desiland word bestuur deur ‘n Bestuurspan wat bestaan uit ouers. Die Bestuurspan funksioneer en dra dieselfde verantwoordelikheid as ‘n Beheerliggaam. Die Bestuurspan bestaan uit 3 ouers, die hoof van Desiland, die sekretaresse, asook ‘n tesourier wat by beide Desiland en Laerskool Malelane se Beheerliggaam hierdie portefeulje beklee.

Die Bestuurspan is verantwoordelik vir:

 • Kurrikulim aangeleenthede
 • Aanstel van personeel
 • Taak omskrywing van personeel
 • Die dag tot dag bestuur

Toelating sal deur die hoof van Desiland saam met die voorsitter van die Bestuurspan behartig word. Toelating kan geweier word wanneer die skool sy maksimum kapasiteit volgens die gesondheidsdepartement bereik het. Elke klas het ‘n maksimum kapasiteit wat vasgestel is as gevolg van die leerders se ouderdomme. Wanneer die klas dus vol is sal geen kinders verder toegelaat word in die spesifieke klas nie.

 • Babas:  maksimum 12
 • Peuter 1:  maksimum 15
 • Peuter 2:  maksimum 18
 • Juniors:  maksimum 22
 • Middel:  maksimum 24

Desiland is ‘n dubbel medium skool en verskaf ook onderrig aan Engelsprekende leerders in die Junior en Middelgroepe. Dit is Engels eerste taal onderrig en daarom moet leerders ‘n baie eenvoudige taaltoets deurkom voor hul toegelaat word.

Desiland is veranwoordelik vir die opstel en bestuur van ‘n begroting. Hierdie begroting sal voorsiening maak vir kostes rakend:

 • Personeel salarisse
 • Voortbestaankoste
 • Instandhouding en herstelwerk

Desiland genereer alle inkomste self uit skoolgelde en fondsisamelings projekte. Finansiële administrasie word deur Laerskool Malelane se finansiële beampte behartig.

KLIK HIER VIR DIE DAGPROGRAM