Geskiedenis: 1948 – ‘n Beskeie begin

‘n Samevatting van die skool se geskiedenis soos deur Dr. W. Radley en Mnr. P.M.J. Otto opgestel.

Dr. Radley was aan ons beter bekend as Oom Will. Sy vrou, tannie Marietjie, was dan ook die eerste onderwyseres wat op Malelane kinders onderrig het. Oom Will en Tannie Marietjie was van die eerste boere in ons gemeenskap en was bekend as mense wat baie lief was vir kinders. Dus het hulle hard gewerk om Laerskool Malelane te stig.

Die boere wat hier gewoon het se kinders was eers verplig om na Komatipoort of Nelspruit te gaan, aangesien hier geen laerskool was nie. Vir hoërskoolonderrig moes die kinders na Lydenburg of Belfast gaan.

In 1948 het ‘n paar boere besluit om ‘n skool op Malelane te stig. Mev L de Villiers het ‘n versoek aan die regering gerig om die oprigting van ‘n private, staatsondersteunde skool goed te keur. As gevolg van ‘n gebrek aan fondse, is die versoek afgekeur.

Mev Marietjie Radley het besluit om op haar eie vir ‘n paar kinders by haar huis op die plaas Eendag, onderrig te gee. Die skool het in 1948 begin met ses leerlinge. Soms, wanneer dit te veel gereën het, moes sy self die kinders gaan haal met haar man se “Jeep”.

Dit het so goed met die skool gegaan, dat die leerlingtal gegroei het met 14 kinders. Dit het daartoe gelei dat die plaashuis se voorstoep (wat as skool gedien het) uit sy nate begin bars het. Die skool is verskuif na ‘n ou skuur (‘n rooi baksteengebou) net buite Malelane. Hier is die eerste skoolkonsert gehou. Op die program was items soos solosang, voordragte en twee kort toneelstukke. ‘n Rekord bedrag van R58-99 is tydens die geleentheid ingesamel.

Die skool het gedurende 1950 verskuif na die pasvoltooide Boeresaal in die dorp en is op 1 Augustus 1950 amptelik geopen. Die privaatskool op Malelane het toe ‘n staatsskool geword en vir die eerste keer het die staat boeke, meubels en ander toerusting verskaf. Mev Marietjie Radley is aangestel as die eerste hoof. Die skool het vinnig gegroei en daar is 3 klaskamers in die Boeresaal ingerig.

Gedurende 1955 is die skoolgebou opgerig op die terrein waar dit vandag staan. In 1956 spog die skool met ‘n leerlingtal van 74. ‘n Koshuis word ‘n noodsaaklikheid om die leerlinge van Kaalrug en Swaziland te akkomodeer. Die word in 1964 voltooi en kan vandag nog gesien word as groot huis langs die skool se huis in Inbanisirkel. ‘n Groot droom is in 1966 bewaarheid toe die skool se swembad voltooi is. Op 3 Augustus 1966 is die Engelsmedium afdeling van Laerskool Malelane ingestel en die 20 Engelse leerlinge (wat 8 Franse, Britte, Italianers en Portugese immigrante insluit) verhoog die leerlingtal tot 174.

Gedurende 1979 is ‘n skoolbus aangeskaf wat die Kaalrug leerlinge vervoer. Dit het gelei tot die sluiting van die koshuis. Die skoolsaal en sportterrein is in 1973 in gebruik geneem. Die spreiligte op die Sportterrein is in 1990 opgerig. In 1988 is die nuwe administratiewe kompleks in gebruik geneem.

Na die aftrede van Mnr Otto is Mnr De Wet as skoolhoof aangestel. Vanaf Januarie 1996 was Mnr Sampie Lundie hoof van Laerskool Malelane en hy is opgevolg deur Mnr Gert Delport, wat vir 10 jaar die skoolhoof was. In 2014 het Mnr Delport afgetree en Mnr Gerben Janse van Rensburg is as skoolhoof aangestel.

Na 67 jaar se groei is daar tans meer as 480 leerlinge in die skool. Die personeel bestaan uit 19 Onderwysers, insluitend die Skoolhoof en Adjunkhoof, 2 studenteonderwysers, 4 administratiewe personeel en 7 addisionele personeellede.

Die skool begin in 1948 met 6 leerlinge op die stoep.

Oom Will Radley wat ‘n reuse aandeel gehad van Mev Marietjie Radley het in die ontstaan van Laerskool Malelane.

Kernwaardes van die skool

Eerste Kernwaarde: LIEFDE/LOVE

Die kern van die vrug van die Heilige Gees is liefde: Vreugde is liefde wat sing; vrede is liefde wat rus; geduld is liefde wat uithou; vriendelikheid is liefde se sagte aanraking; goedhartigheid is liefde se aard; getrouheid is liefde se goeie gewoonte; nederigheid is liefde wat selfvergetend handel; en selfbeheersing is liefde wat leisels hou!

 • Eerlikheid / Honesty

 • Lojaliteit / Loyalty
 • Geloof / Belief
 • Gelykheid / Equality
 • Betroubaarheid / Trustworthiness
 • Humor / Humour
 • Eerlikheid / Honesty

 • Lojaliteit / Loyalty
 • Geloof / Belief
 • Gelykheid / Equality
 • Betroubaarheid / Trustworthiness
 • Humor / Humour
 • Doeltreffende Kommunikasie / Effective Communication
 • Konsekwentheid / Consistency
 • Buigsaamheid en aanpasbaarheid / Flexibility and adjustability
 • Empatie en Deernis / Empathy and Compassion
 • Integriteit / Integrity
 • Doeltreffende Kommunikasie / Effective Communication
 • Konsekwentheid / Consistency
 • Buigsaamheid en aanpasbaarheid / Flexibility and adjustability
 • Empatie en Deernis / Empathy and Compassion
 • Integriteit / Integrity

Godsdiens

“Lord I lift your Name on high,

Lord I love to sing You praises.

I’m so glad You’re in my life…”

Looking at the words of this song I can not but realize the great truth that we need the Lord in our lives, and even more in our schools!

Dit is so dat daar tans ‘n hewige debat aan die gang is oor die rol van godsdiens in ons skole. Gelukkig is ons bevoorreg om ‘n goed gestruktureerde Grondwet aan ons kant te hê! Die Beheerliggaam van die skool bepaal die etos en waardes van die skool en ons kan met oortuiging verklaar dat ons God as ons leidsman stel.

When doing this we do not exclude any other religion, for that will be against the spirit of our constitution and religious freedom. We encourage children to live according to core values. These values are actually threaded through all religious activities, not just Christianity!

Laat ons dan volgens ‘n vaste stel positiewe waardes leef. Gee dat ons die nodige voorbeeld sal stel en ware rolmodelle vir ons kinders sal wees. Verseker dan dat ons dit kan doen in geloof, hoop en liefde.

Religious teaching at Laerskool Malelane:

The Christian approach remains of the utmost importance to us, and we offer ONE period of religious teaching in flexi-time as well as a weekly church period of 30 minutes, where pastors of all denominations have the opportunity of congregating with their youth.

Taalbeleid

Laerskool Malelane is ‘n parallel-medium skool waar Afrikaans en Engels as Huistaal aangebied word.

Beide Engels en Afrikaans word ook as Eerste Addisionele Taal aangebied.

Daar is een Afrikaanse en een Engelse klas per graad.

KLIK HIER OM ONS SKOOLLIED TE SIEN

Laerskool Malelane is trots om te assosieer met: