Handleiding vir Leiers

JY IS ‘N LEIER:

Veels geluk met jou verkiesing as leier van so ‘n pragtige skool. Ons as personeel is saam met jou bly dat hierdie verantwoordelikheid joune is. Ja, dit is ‘n verantwoordelikheid. Om ‘n leier te wees, soos jy nog sal uitvind, is nie so maklik nie. Die kinders gaan jou as hulle vyand beskou. Hulle dink jy is ‘n onnodige oorlas wat net loop en raas. (Wat nooit so moet wees nie.)

Om ‘n leier te wees is ook om altyd ‘n voorbeeld te stel. Die kinders en onderwysers gaan altyd na jou kyk. Jou gedrag en maniere gaan altyd onder ‘n vergrootglas wees. As die personeel gedink het jy sou nie ‘n voorbeeld kon stel nie sou hulle jou nie gekies het nie. Die onderwysers vertrou jou met belangrike werk. Jy is nie gekies omdat jy beter is as ander kinders nie. Nee, die personeel het gesukkel om jou te kies omdat daar in so ‘n pragtige skool baie moontlike leiers is.

Noudat jy gekies is weet ons dat jy die regte persoon is. Gebruik jou talente reg en help al die leerlinge van Laerskool Malelane om ons skool ‘n pragtige skool te hou.

VERHOUDING TEENOOR ONDERWYSERS:

– Onthou dat die onderwysers onderwyseresse nog altyd oor jou aangestel is. Wees altyd vriendelik en hulpvaardig teenoor al die onderwysers. Jy is gekies as hulp vir die onderwysers. Jy kan die werk van die onderwysers baie verlig. Jy is die oë en ore van die onderwysers.

– Onthou dat die onderwysers jou graag wil help. Moenie huiwer om raad te vra nie. ’n Leier het ook raad en leiding nodig. As jy ‘n probleem het wat jy nie kan oplos nie gaan vra dan raad by enige onderwyser – moenie net met klagtes kom nie.

– As jy iets opmerk wat jy dink wat verander kan word, praat dan met die Hoofseun of Hoofdogter (Kyk by vergaderings)

– Die onderwysers sien daarna uit om saam met jou te werk.

OPTREDE TEENOOR KINDERS:

– Jou beste maat moet net soos die onbekendste leerling behandel word. Niemand mag spesiale gunsies ontvang nie.

– Help liewer die kinders reg voordat jy hulle aankla.

– Wees altyd vriendelik maar beslis.

– ONTHOU ‘n leier mag geen leerling slaan of rondpluk nie

– Probeer om nooit kwaad te word nie.

– Probeer om ‘n probleem eers self op te los voordat jy die hulp van die onderwysers inroep.

– Wees ‘n leier op alle terreine bv. in die saal, op die paviljoen, in die bus, in die klas, op straat, ens

– Praat minder en doen meer. Leiers mag nie naderhand harder lawaai as die kinders nie.

– Tree altyd so op teenoor die kinders soos jy verwag hulle teenoor jou moet optree.

– Praat met die kinders op die speelterrein oor sake soos gehoorsaamheid, pligsgetrouheid, vriendelikheid, ens.

– Moedig die kinders aan om vir mekaar en vir die onderwysers “goeie môre” te sê.

– Wees onverbiddelik teenoor diefstal. So ‘n kind wat op heterdaad betrap word moet dadelik na die kantoor gebring word.

– Gedurende wisseling van periodes moet daar stilte op die stoepe wees. Die onderwysers gaan jou hierin baie help.

UITVOERING VAN PLIGTE:

Pligte van die Hoofseun:
 • Tree op as voorsitter van die leerderraad vergaderings.
 • Tree op as skakeling tussen die leerderraad en die Departementshoof Opvoedkundige Leiding.
 • Tree namens die leerderraad op by skoolfunksies as dit van hom verlang word.
 • Reël in samewerking met die Hoofmeisie diensbeurte en diensterreine vir die leerderraad.
 • Sorg dat die seuns-leerderraad hulle pligte na behore verrig.
Pligte van die Hoofdoger:
 • Tree op as sekretaresse van die leerderraad vergaderings.
 • Sy moet deeglik notule hou van die leerderraad vergaderings in die notuleboek.
 • Tree op as skakeling tussen die leerderraad en die Departementshoof Opvoedkundige Leiding.
 • Tree namens die leerderraad op by skoolfuksies as dit van haar verwag word.
 • Reël in samewerking met die Hoofseun diensbeurte en diensterreine vir die leerderraad.
 • Sorg dat die meisies leerderraad hulle pligte na behore verrig.
Pligte van die Onderhoofseun:
 • Ondersteun die Hoofseun in sy pligte en neem waar wanneer die Hoofseun nie beskikbaar is nie.
Pligte van die Onderhoofdogter:
 • Ondersteun die Hoofdogter in haar pligte en neem waar wanneer die Hoofdogter nie beskikbaar is nie.
Pligte van al die ander Leerderraad:
 • Voer pligte soos op diensrooster aangedui word deeglik uit.
 • Woon leerderraad vergaderings by.

SLOT

Hierdie is ‘n baie kort uiteensetting van jou verantwoordelikhede. Deur harde werk kan jy vir jou skool baie beteken vanjaar. Pak jou werk aan met die besef dat jy ook  maar ‘n nietige sondige mens is wat geen sukses kan behaal sonder die seën van die Here nie. Onthou jy werk nie vir jouself nie maar vir jou skool en vir die Koninkryk van God. Mag jy aan die einde van die jaar met groot dankbaarheid terugkyk na ‘n jaar waarin jy iets kon beteken het vir die Laerskool Malelane.