Homework Centre

The Homework Centre is run at school, in the Grade R-area from directly after school to 17h00 on Mondays to Fridays.

Fees: R12 per afternoon per child (only payable for days that the child attended)

Please take note:

  • No holiday care available
  • No food or drinks are supplied (parents must supply lunchbox)
  • No tuckshop is available

Please contact Erika Greyling at 084 016 7468 for any enquiries.

Staff:

Erika Greyling (Contact number: 084 016 7468)

Ria Laubsher (Contact number: 082 368 4502)

Arbeidsterapeut

Arbeidsterapie is die assessering en behandeling deur middel van spesifieke gebruik van aktiwiteite om kinders te help om hulle hoogste vlak van deelname in alledaagse aktiwiteite te bereik. Arbeidsterapie is ‘n wye veld waarvan pediatrie slegs een afdeling is.

Kinders met ontwikkelingsagterstande, intellektuele inperkings, skoolgerigte probleme, konsentrasie probleme en spesiale kondisies kan baatvind by Arbeidsterapie behandeling. Tydens Arbeidsterapie sessies word perseptuele vaardighede, fyn en grof motoriese vaardigede, lewensvaardighede en skoolgerigte aktiwiteite stimuleer ten einde optimaal te kan ontwikkel. Elke kind se behandelingsprogram word spesifiek uitgewerk volgens die kind se vermoëns, ouderdom en probleem-areas.

Tans werk ek in Malelane op Maandae en Donderdae, vanaf omtrent 9h00 tot 16h00. Die ure wissel maar afhangende van die hoeveelheid kinders wat ek sien! Dinsdae en Woensdae is ek werksaam in Komatipoort en Vrydae doen ek assesserings in Malelane of Komatipoort.

Terapie sessies en evaluasies word per afspraak gereël.

Ek sien kinders met ontwikkelingsagterstande, spesiale kondisies, sowel as skoolgerigte probleme.

Sonja Loock

072 253 8869

sonjaloock@hotmail.co.za

Speech Therapist

Speech and language are part of the foundation of scholastic performance. It provides skills to cope in a school environment as well as communication situations. In some cases it teach the individual to express his/her basic needs.

How does Speech Therapy fit into the multidisciplinary approach for children where early intervention is the focus?

Speech and language are part of the developmental stages. If there are a delay in speech or language skills a developmental delay can be expected. Therefor it is ideal to refer the child as soon as possible. If the child needs occupational therapy as well as speech therapy the speech therapist and occupational therapist can work together. They can set goals (speech and occupational goals) and combine them in one session. If a child has risk factors e.g. low birth weight or premature birth it’s important to educate the parents on what they can expect in the future and on what they can do to prevent any developmental delays. Prevention is always better then cure.

Lizélda de Bruin

072 313 5265

debruinlizelda@gmail.com