Akademie

Laerskool Malelane is 'n energieke skool met baie sukses.  Hier word 'n hoë akademiese standaard gehandhaaf.  Die personeel bly op hoogte van die tegnologiese veranderinge deur gebruik te maak van elektroniese, interaktiewe borde in die klaskamers.

Oud leerders preseer in die hoërskole en die terugvoering wat ons kry getuig van ons hoë akademiese standaard.

Ons benadering is holisties en ons streef na "net die beste vir onsself."

Laerskool Malealne het al verskeie toekennings vir goeie prestasie by die Departement van Onderwys ontvang.

Foundation Phase

The Foundation Phase follow the CAPS Academic Program.

The main subjects presented are:  Afrikaans, English, Mathematics and Life Skills.  

Continuous assessment take place from Grade R to Grade 3.  Grade 1 tot 3 write an annual departmental examination in Maths and Home Language.

Grade R to Grade 3 learners stay in their register class for the day, but they also attend Computer class once a week.  A daily schedule is followed where the subject content of the main subjects are taught and practised.  The homework given is functional for revision exercises.  

Intersen Fase

Die Intersen Fase bestaan uit die Graad 4 tot 6 Intermediêre fase en Graad 7 Seniorafdeling.  Ons funksioneer as 'n parallel-medium, dit wil sê die Engelse en Afrikaanse klasse is apart van mekaar.  Die tale van onderrig is Engels en Afrikaans en daar is 2 klasse in elke graad vanaf Graad 4 tot 7.

Ons volg die CAPS-kurrikulum soos wat dit nasionaal gedoen word.  

Die 6 vakke van Graad 4 tot 6 het is:  Wiskunde, Afrikaans, Engels, Natuurwetenskappe en Tegnologie, Sosiale Wetenskappe en Lewensoriëntering.  

Die Graad 7-leerders en 8 vakke, naamlik:  Huistaal, Addisionele Taal, Wiskunde, Natuurwetenskappe, Sosiale Wetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Kuns en Kultuur en Lewensvaardighede.

Ons rooster is op 'n 6-dag siklus.  Daar is 10 periodes en 2 pouses per dag.

Funksionele huiswerk word gereeld gegee, veral in Wiskunde, Afrikaans en Engels.  Meeste van die huiswerk is werk wat nie in die klas kon voltooi word nie.

Inligtingstegnologie

Stimulus Maksima

Beste in rekenaargesteunde onderrig

Stimulus Maksima! is ‘n konsessiegroep met hoofkantoor in Irene, Pretoria. Die konsessie bestaan sedert 1994 en het reeds tot 26 konsessies met ‘n leerder getal van ongeveer 54 000 leerders landwyd gegroei.

Die 5 produkte wat tans deel van die pakket van Stimulus Maksima ! uitmaak, is ontwikkel as boustene tot volle Entrepreneurskap en kan as volg voorgestel word:

Nelspruit konsessie het oor die afgelope 18 jaar vertroue ingeboesem, met uitstekende diens en innoverende produkte en bestuur en onderhou tans per kontrak die volgende laer en hoërskole:


·         Laerskool Laeveld (Graad R tot 7)

·         Laerskool Bergland (Graad R tot 7)

·         Laerskool Witrivier (Graad 1 tot 3)

·         Laerskool Malelane (Graad R tot 7)

·         Laerskool Sabie (Graad 3 tot 7)

·         Laerskool Skukuza (Graad 1 tot 7)

·         Carpe Diem Primary (Graad R tot 7)

·         Klipspringer School (Graad R tot 7)

·         Flamboyant School


Sybrand van Niekerk  (Graad 8 en 9)

Rob Ferreira (Graad 8 en 9 )

Hoërskool Bergvlam (Graad 8 en 9)


Ontwikkeling van alle produkte vind voortdurend plaas sodat die maksimum voordeel aan die leerders van Graad RR tot graad 7 gebied kan word.

Reading Rocket word as leesprogram landwyd met groot sukses geïmplementeer en word baie deur leerders geniet. Die program bestaan uit 13 vlakke met 40 leesstukke in Engels en Afrikaans vanaf 4 vlakke voor graad 1 tot eerstejaar universiteitsvlak.

Die program sluit perseptuele aspekte, geheue  en oogspanoefeninge sowel as gevorderde oefeninge in. Die vorderingskriteria is 80% begrip waarna die  vlak outomaties verhoog en die leerder word na ‘n laer vlak geskuif wanneer 40% en laer vir bepaalde leesstukke behaal word.

Spelling word met ‘n verskeidenheid van oefeninge ingeskerp sonder dat die leerder voel dat hy/sy onder druk geplaas word.

Tans word die rekenaarvaardigheid produk  - Business Builder (vaardighede in besigheid gekoppel aan toepassing met Microsoft Office 2007/10) gefinaliseer sodat dit met alle ICDL (International Computer Drivers License ) en Onderwys uitkomste gekoppel kan word, en dit vir ‘n graad 7 leerder dus moontlik sou wees om sy/haar ICDL eksamen aan die einde van graad 7 te kan behaal.

Hierdie produk bestaan nie slegs uit rekenaarvaardighede en rekenaarkennis nie, maar sluit ook alle entrepreneursvaardighede benodig om bepaalde besigheidsbeginsels vas te lê op die vlak van die kind.

Graad 1 en 2 fokus hoofsaaklik op Leesontwikkeling (Reading Rocket) asook Paint en basiese Microsoft Word Funksies. Vanaf graad 3 begin leerders aan hulle projekte werk in Word, Excel en Power Point waar alle funksies soos vervat in die ICDL syllabus ingeoefen kan word. Teorie en praktiese eksamens sowel as deurlopende evaluering word deurgaans aangewend om die vordering van leerders te monitor.  Vanaf Januarie 2017 begin alle grade met Wiskunde:  Hoofrekene as deel van elke les en vanaf die tweede kwartaal word hersiening van die wiskunde sillabus vir Graad 1 tot 7 gedoen.


Fasiliteerder: Stimulus Maksima

Al-Dez Janse van Rensburg

7 Augustus

MY LEWE:  Omdat ek grootgeword het in ’n huis waar beide my ouers onderwysers is, het ek reeds vanaf ’n vroeë ouderdom ’n passie vir die jeug ontwikkel. Die onderwysgogga het my gebyt en ek studeer tans by die Universiteit van Suid-Afrika.

MY LEUSE:  “Geanker in die aarde, maar oop teen die wind.”  Ek glo dit is vir elkeen belangrik om ’n droom te hê en dit na te streef.  Ek glo ook ons moet terselfdertyd nie ons kernwaardes vergeet nie en nederig bly. Dit is so maklik om dinge as vanselfsprekend te begin aanvaar wanneer dit met ons goed gaan, dat ons soms vergeet hoe bevoorreg ons werklik is.

MY DOELWIT:  Ek glo in kwaliteit- en passievolle onderrig aan leerders waar my Christelike waardes my werksetiek ondersteun en bydra tot die groei en ontwikkeling van die jeug, met die doel om reeds op primêre vlak hul toe te rus met die nodige rekenaar- en lewensvaardighede.

MY RAAD:  Joe Black sing dat ’n skip nie vir ’n hawe gebou word nie, maar ’n wyse vriendin het vir my gesê dat ons ook moet onthou dat die see nie sonder seestrome is nie. Daar sal struikelblokke oor mens se lewenspad kom, maar dit is belangrik dat ons nie moed verloor nie.


Media Centre

Cornelia Funke said: “If I was a book, I would like to be a library book, so I would be taken home by all different sorts of kids.”

Ons missie by Laerskool Maelalne is om ‘n “leeskultuur” by ons leerders te kweek.  Ons het die ergste groeipyne oorleef en bou nou net voort op dit wat ons in 2014 begin het.  Met die hulp van die media-komitee en die media-leiers verloop die administrasie en organisasie seepglad.

Expensive books and rough handling make stock building a challenge, but the positive attitude of the School Management Team and the Governing Body towards the media centre, makes it possible to do our annual book purchases.

So bou ons ook ons beeld uit na die gemeenskap deur deel te neem aan die jaarlikse Read-a-thon by die Openbare Biblioteek en neem deel aan verskeie leesprojekte in 2017.

"A library is not a luxury, but one of the neccessities of life” – Henry Ward Beecher

Entrepreneursdae

Daar word elke jaar 2 entrepreneursdae gehou wat deel is van die Graad 7 leerders se Ekonomiese Bestuurswetenskappe-leerplan.  Hier kry hul die geleentheid om in groepverband as volwaardige entrepreneurs op te tree.  Hulle moet eers marknavorsing doen by die res van die skool om te bepaal watter produkte gewild is.  Dan moet hulle kosteberekeninge doen sodat 'n billike prys bepaal kan word wat nog steeds vir hulle 'n wins sal besorg.  Hulle moet 'n stalletjie "huur" by die skool, dit indrukwekkend versier en genoeg kleingeld beskikbaar hê.  Flinke diens moet gelewer word en aan die einde van die dag moet hulle 'n redelike wins toon.  Die belangrikste aspek van die entrepreneursdae is egter dat die Graad 7's sowel as die res van die skool se leerders die dag moet geniet.

Entrepreneursdae vind gewoonlik op Valentynsdag en op Lentedag plaas.