Desiland Kleuterskool

Desiland Kleuterskool is ‘n kleuterskool wat voorsiening maak vir kinders van 3 maande tot 5jaar. Ons is sentraal gelëe in Malelane. Hier word jy in ‘n vriendelike en huislike atmosfeer verwelkom en begroet ons pragtige speelgrond en groen bome jou. Kinders word hier deel van die familie. Hul word daagliks blootgestel aan nuwe, interresante en opvoedkundige aktiwiteite.

In ons pragtige en praktiese klasse word die kleuters motories, sensories, perseptueel en kreatief gestimuleer. Hul leer so terwyl hul speel die nodige vaardighede aan om as selfstandige en gelukkige kleuters Gr R of A toe te gaan. Kom kyk gerus wat ons jou kind kan bied.

Brief van die Hoof:

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn” Ignacio “Nacho” Estrada.

Hierdie som my uitkyk oor die onderrig van kleuters op.  Kinders leer die beste as hul speel en die lewe, lesse en aktiwiteite met hul lyffies beleef en ervaar. Ek is Sjhanet Grobler die Hoof van Desiland Kleuterskool. Ek is ‘n ma van 3 en die egenotte van ‘n wonderlike man. Ek het my B.Prim.Ed graad sowel as my B.Ed.Honn graad in opvoedkundige sielkunde aan die NW Universiteit verwerf. Ek het by verskeie kleuterskole ondervinding opgedoen as Juffrou en is nou baie dankbaar en gesëend om aan die Hoof van so ‘n pragtige skool te staan.

Ek probeer daarop fokus om ‘n positiewe en liefdevolle omgewing en atmosfeer te skep waar die onderwysers, ouers en kinders geborge en gelukkig kan voel. Dit is vir my belangrik dat ouers en onderwysers hande moet vat om die kind in sy totaliteit te laat ontwikkel.

My hoop en droom vir Desiland Kleuterskool is dat ons die ouers van Malelane kan ondersteun, en bystaan sodat kinders in die gemeentskap veilig en gelukkig kan wees.  Ons wil hê dat die ouers altyd sal weet dat daar ‘n plek is waar hul kan raad vra en afpak as die druk en eise van ouerskap bietjie te veel raak. Soos die ou Afrika gesegte sê: ”It takes a village to raise a child.” Hoop jy raak gou deel van ons “village”.

Sjhanet Grobler

Jaarprogram

Ons bied deur die jaar prettige aktiwiteite aan wat sommer ook as fondsinsamelings dien.

Elke kwartaal gaan die Peuter 2 tot Middelgroepe op ‘n uitstappie waar ons iets nuuts leer van ons omgewing. Daar word ook elke jaar ‘n konsert en Oupa en Ouma dag aangebied.

Twee groot fondsinsamelingsprojekte word ook elke jaar gereël.

Dagprogram

JUNIOR EN MIDDELGROEPE

7:00 – 7:40

Aankoms

 

7:40 – 8:00

Opruim en Bybelkring

 

8:00 – 8:30

Pap eet en toilet roetine

 

8:30 – 9:20

Kuns en opruim

 

9:20 – 9:50

Buitespel

 

9:50 – 10:15

Kring 1

 

10:15 – 10:50

Mamma kos en toilet roetine

 

10:50 – 11:15

Kring 2

 

11:15 – 12:00

Buitespel

 

12:00 – 12:10

Hande was en toilet roetine

 

12:10 – 12:30

Storie

 

12:30 – 12:40

Briefies uitdeel en tasse pak

 

12:40 – 13:10

Voldag kinders eet

 

13:10 – 13:25

Toilet roetine

 

13:25 – 14:30

Slaaptyd

 

14:30 – 15:00

Mamma kos

 

15:00 – 16:00

Buitespel en opruim

 

16:00 – 17:00

Binnespel, toilet roetine en tasse pak

 

PEUTER 1 EN PEUTER 2

7:00

Aankoms en vryspel

 

7:35

Opruim tyd

 

7:45

Openings kring

Bybel

 

 

Weer

 

 

Tema bespreking

8:00

Eet ontbyt en toiletroetine

 

8:30

Kring

Beweging

 

 

Musiek

 

 

Persepsie

9:00

Buitespel

 

9:30

Skeppende aktiwiteite

 

10:20

Opruim tyd

 

10:30

Toiletroetine en eet

 

11:00

Buitespel

 

11:40

Storie

 

12:00

Middagete

 

12:30

Slaaptyd

 

14:30

Toiletroetine en eet verversings

 

15:00

Buitespel

 

17:00

Huistoe gaan tyd

 

BABA KLAS

 

 

7:00

Aankoms en vryspel

 

7:35

Ontbyt

 

8:00

Doekruil tyd

 

8:20

Buitespel

 

9:30

Doekruil en bottel drink

 

9:45

Slaaptyd

 

11:00

Speeltyd

 

11:30

Middagete

 

12:00

Doekruil en bottle drink

 

12:30

Buitespel/ Speeltyd

 

13:30

Bottels en regmaak vir slaaptyd

 

14:45

Eet verversings

 

15:00

Speeltyd

 

16:30

Doekruil

 

17:00

Huistoe gaan tyd

 


Personeel

Babaklas

Norma Griezel


My naam is Norma Griezel en ek is een van die gelukkigste persone by Desiland omdat ek met die babas werk! Dis ‘n voorreg om ‘n ouma te wees vir so baie babas, aangesien my kleinkinders nie elke dag by my kan wees nie.

Ons dag bestaan uit eet, speel, slaap en tonne liefde!

Assistente by Babaklas:  

Anna Gumede en Gertrude LubisiEnglish Junior

Leonore Roos


Dit is vir my ‘n groot voorreg om te kan sê dat ek al 10 jaar ‘n juffrou by Desiland kleuterskool is. Dit is vir my wonderlik om deel te kan wees van elke maatjie se ontwikkeling en vordering. Dis ook lekker om te weet dat ek dalk ‘n klein aandeel het in die vorming van elke unieke kleutertjie wat hier uit Desiland uitstap.

Ek is die mamma van ‘n pragtige klein dogtertjie. Daarom weet ek dat dit vir elke ouer belangrik is dat hul kleuters veilig en gekoester voel. Ons by Desiland streef daarna om ‘n goeie fondasie te lê in elke kleuter se ontwikkeling sodat hul die toekoms suksesvol en vol selfvertroue kan aanpak.

English Middle

Nadia du Preez


Hi, I am Nadia Du Preez, mother of one 2 year old girl and one on the way! As a parent, I know how important it is to know that your child is being looked after in a loving and caring environment while you are at work. At Desiland we strive to teach the children in such an environment.

I love working at Desiland Nursery, we are a great team and good friends.

Peuter 1

Alicia Geldard


Ek versorg en leer jong kinders al vir die laaste 7 jaar. Ek het 'n passie vir kinders al van my skooldae af. En nou lewe ek my droom elke dag. Dit is vir my wonderlik om te sien hoe kinders elke dag dit wat hul hoor, sien en voel inneem en absorbeer soos 'n spons. Om kinders te leer en te versorg is 'n wonderlike ervaring.

Assistent by Peuter 1:  Emmah SengwayoPeuter 2

Susan Schreuder


Ek werk in die Peuter 2 klas met die 2-3jarige peuters. Ek het aan die Universiteit van Port Elizabeth my graad in Maatskaplike Werk voltooi en in Kimberley en Bloemfontein as Maatskaplike Werker gewerk.

Kinders het ‘n spesiale plekkie in my hart en ek werk vir die afgelope 20 jaar met kinders. Ek wil graag sien dat elke kleuter as individu ontwikkel en dat elke dag ‘n gelukkige en leersame ervaring moet wees.

Ek het 2 volwasse dogters en is ouma van een kleinkind.

Assistent by Peuter 2:  Iris Nkosi


Afrikaans Junior

Twanja de Beer


I believe I have been called by God to teach. I believe in children……young and old… black and white……. rich or poor…… each in need of learning.

I am a pre-school teacher at Desiland Nursery school and loving each moment.

I have just completed by B.Ed (Foundation Phase) degree at the University of South Africa.

At our school, we work as a team, making sure the child develops socially, mentally and physically. We are a team, we respect each other and we take risks. We learn from our mistakes and try our best. We dream BIG!!

Afrikaans Middelgroep

Sjhanet Grobler


Ons is die groot kinders in die skool en in die jaar leer ons om selfstandig te wees en verantwoordelik op te tree. Ek is Sjhanet Grobler en die middel-maatjies se juffrou. In die middelgroep werk ons hard om al die nodige vaardighede aan te leer om die kleuters gereed te maak vir die groot skool. Ons werk hard maar speel ook hard.

Student by Middelgroep:  Elizanne Nel


Onderrig en Kurrikulum beleid

Desiland Kleuterskool verskaf primêre onderwys wat ‘n informele opvoedkundige aanvulling tot die ouerhuis is. Deur interessante afwisseling van geleenthede by die kleuterskool leer die kleuter al meer deur spel en is ons uitkoms die selfstandingheid en volwasse wording van die kleuters.

Ons doel is om kleuters in hul totaliteit te ontwikkel en  goed toe te rus vir die eise van formele onderrig. Die dagprogram is ontwerp om aan die kognetiewe, geestelike en emosionele behoeftes van die jong kind te voldoen.

Die dagprogram word vir elke ouderdomsgroep deur die hoof en die opvoeder van daardie groep vasgestel. Hierdie program strek vanaf 8h00 tot 12h40 wat as amptelike opvoedkundige tyd dien. Die dagprogram word so na as moontlik gevolg binne die uitvoerbaarheid vir elke groep.

Ouersake beleid

Die ouer bly die primêre opvoeder van die kind. Die skool daarenteen, behartig die deel van die opvoedingstaak, wat weens gespesialiseerde aard daarvan, nie geredelik deur die ouers uitgevoer kan word nie. Die skool en die gesin het dus elkeen sy eie rol om te vervul en die een kan nie die taak van die ander suksesvol oorneem nie. Tog is hulle ten nouste bymekaar betrokke en word hulle onvervreembare bondgenote in die opvoeding van die kind.

Veiligheidsbeleid

Desiland word 24 uur per dag deur CCTV kameras gemonitor. Die skool het gewapende reaksie (Hitec) en ‘n alarm stelsel. Alle ouers, kinders en besoekers moet die terrain deur die beheerde voorste ingang binnegaan en by ontvangs aanmeld. Die alarmstelsel word daagliks om 17h00 geaktiveer deur die middagpersoneel en 6h45 deur die eerste personeellid gedeaktiveer.

Godsdiensbeleid

Desiland is ‘n kleuterskool wat volgens Christelike beginsels bestuur word. Die Christelike geloof word aktief by die skool beoefen tydens klastye en slegs Christelike feeste sal deur die skool erken word. Lede van ander gelowe sal nie toelating geweier word nie.

Bestuursbeleid

Desiland word bestuur deur ‘n Bestuurspan wat bestaan uit ouers. Die Bestuurspan funksioneer en dra dieselfde verantwoordelikheid as ‘n Beheerliggaam. Die Bestuurspan bestaan uit 3 ouers, die hoof van Desiland, die sekretaresse, asook ‘n tesourier wat by beide Desiland en Laerskool Malelane se Beheerliggaam hierdie portefeulje beklee.

Die Bestuurspan is verantwoordelik vir:

 • Kurrikulim aangeleenthede
 • Aanstel van personeel
 • Taak omskrywing van personeel
 • Die dag tot dag bestuur

Toelatingsbeleid

Toelating sal deur die hoof van Desiland saam met die voorsitter van die Bestuurspan behartig word. Toelating kan geweier word wanneer die skool sy maksimum kapasiteit volgens die gesondheidsdepartement bereik het. Elke klas het ‘n maksimum kapasiteit wat vasgestel is as gevolg van die leerders se ouderdomme. Wanneer die klas dus vol is sal geen kinders verder toegelaat word in die spesifieke klas nie.

 • Babas:  maksimum 12
 • Peuter 1:  maksimum 15
 • Peuter 2:  maksimum 18
 • Juniors:  maksimum 22
 • Middel:  maksimum 24

Desiland is ‘n dubbel medium skool en verskaf ook onderrig aan Engelsprekende leerders in die Junior en Middelgroepe. Dit is Engels eerste taal onderrig en daarom moet leerders ‘n baie eenvoudige taaltoets deurkom voor hul toegelaat word.

Finansiële beleid

Desiland is veranwoordelik vir die opstel en bestuur van ‘n begroting. Hierdie begroting sal voorsiening maak vir kostes rakend:

 • Personeel salarisse
 • Voortbestaankoste
 • Instandhouding en herstelwerk

Desiland genereer alle inkomste self uit skoolgelde en fondsisamelings projekte. Finansiële administrasie word deur Laerskool Malelane se finansiële beampte behartig.