Leaders

Leaders for 2018
The leaders for 2019:

Shireese du Plooy    

Khadija Patel

Ashley Pringle

Nonhla Sigudla

Lindelwa Sithole

Teagan Terblans

Mia van Staden

Nicole Visser

Henk Bezuidenhout

Bernhard Clur

Reghard Greyling

Armandt Hattingh

Terry Makandla

Sihle Mkhatshwa

Joshua Netshisaulu

Samuel Swanepoel

Hoofleiers vir 2018


Hoofseun:  Henk Bezuidenhout

Onderhoofseun:  Reghard Greyling

Hoofmeisie:  Mia van Staden

Onderhoofmeisie:  Teagan Terblans

Boodskap van ons Hoofleiers van 2019

Ek staan aan die voet van een van die bekendste berge in die wêreld - Graad 7!

Meeste van ons staan hierdie jaar aan die voet van 'n nuwe berg in ons lewens.  Ongeag ons graad of ouderdom, moet almal die berg voor hulle uitklim om bo te kom.

Die geheim van 'n suksesvolle staptog lê alles in beplanning, voorbereiding en deursettingsvermoë.  Hoe lyk jou beplanning vir 2019?

'n Paar weke gelede hoor ek 'n ou oom sê dat jy die lewe (of berge) moet aanvat soos 'n boksgeveg.  In die rondte waarin jy nie uit jou oë uit kan sien nie, is die rondte wat jy alles moet insit - want dit is die rondte wat die verskil maak.  Dis die rondte waarin jy die soet smaak van oorwinning proe!

Ek bid vir elke onderwyser geduld toe en dat elke uitdaging, hoe groot of klein ookal, julle nie moedeloos sal laat word nie.  Ek bid dat die voorreg om met die room van die skepping te werk, julle sal motiveer om elke dag 'n verskil te maak.

Aan elke Lanie wens ek die oneindigende energie, toewyding en harde werk toe, wat jou sal help om die berg storm te loop, soos arende wat nooit moeg word nie.  Ek wens jou toe, die aanhou en uithou wat jou aan die einde van 2019 bo-op die berg se kruin sal laat staan met 'n trofee in die hand!

Juffroue Brits en James, ek verwelkom julle met 'n oop en warm hart, namens elke Lanie.  Ons is opgewonde om julle deel te maak van die trotse Lanie-familie.

Droom groot, vlieg hoog!

Mia van Staden

Hoofmeisie van 2019


Welcome! 2019 is going to be a great year.

Maats, op die eerste skooldag van ‘n nuwe jaar is ons almal vol emosie. Party van ons is opgewonde, ander van is dalk bang vir die onbekende. Meeste van ons is hartseer omdat die vakansie verby is.

Hoe ookal jy vanoggend voel, weet net - ons is almal Lanies en in hierdie skool is dit lekker!!  We work hard and we also have lots of fun. Being a Lanie is awesome!

As a guide for the new year, I would like to tell you of the survival kit you all have in your schoolbag. Yes, inside every learner’s schoolbag are a few tools you need to enjoy school.

Firstly we all have a blue pen or a grey pencil. A basic item you cannot go without. Just like you need your pen and pencil every day, you also need guidance, love and support from your parents and teachers every day. Appreciate your parents and teachers. We need them more than we realise.

Behalwe vir die pen en grys potlood in jou tas, is daar gelukkig ook kleurpotlode.  Dit kleur jou skoolwerk in, net soos jou vriende jou lewe inkleur. Lanies, geniet die vriendskappe en al die pret wat jy deur die jaar gaan hê. 

Dan is daar ook ‘n liniaal in jou tas. Dit herinner ons om 'n reguit pad te stap. Moenie afdwaal en verkeerde dinge doen nie. Praat die waarheid. Moenie vloek nie en moet nooit ‘n boelie wees nie.

Inside your schoolbag you also have an eraser, to wipe out mistakes and try again. Let your eraser remind you that mistakes happen in life. Sometimes you do not do as well as you hoped. Or you hurt someone’s feelings. Try again! Say sorry and forgive.  Life is full of second and third chances.

Al jou skoolbenodigdhede pas in jou tas. ‘n Tas moet stewig en sterk wees om alles bymekaar te hou, net soos jou hart. Ons moet sterk staan in ons geloof, want dit hou alles in ons lewe mooi bymekaar.

Lanies, onderwysers en ouers - ek wens julle ‘n wonderlike 2019 toe.

Remember, to fly high you must dream big.

Henk Bezuidenhout

Hoofseun van 2019

Handleiding vir leiers

JY IS ‘N LEIER:

Veels geluk met jou verkiesing as leier van so ‘n pragtige skool. Ons as personeel is saam met jou bly dat hierdie verantwoordelikheid joune is. Ja, dit is ‘n verantwoordelikheid. Om ‘n leier te wees, soos jy nog sal uitvind, is nie so maklik nie. Die kinders gaan jou as hulle vyand beskou. Hulle dink jy is ‘n onnodige oorlas wat net loop en raas. (Wat nooit so moet wees nie.)

Om ‘n leier te wees is ook om altyd ‘n voorbeeld te stel. Die kinders en onderwysers gaan altyd na jou kyk. Jou gedrag en maniere gaan altyd onder ‘n vergrootglas wees. As die personeel gedink het jy sou nie ‘n voorbeeld kon stel nie sou hulle jou nie gekies het nie. Die onderwysers vertrou jou met belangrike werk. Jy is nie gekies omdat jy beter is as ander kinders nie. Nee, die personeel het gesukkel om jou te kies omdat daar in so ‘n pragtige skool baie moontlike leiers is.

Noudat jy gekies is weet ons dat jy die regte persoon is. Gebruik jou talente reg en help al die leerlinge van Laerskool Malelane om ons skool ‘n pragtige skool te hou.

VERHOUDING TEENOOR ONDERWYSERS:

 • Onthou dat die onderwysers en onderwyseresse nog altyd oor jou aangestel is. Wees altyd vriendelik en hulpvaardig teenoor al die onderwysers. Jy is gekies as hulp vir die onderwysers. Jy kan die werk van die onderwysers baie verlig. Jy is die oë en ore van die onderwysers.
 • Onthou dat die onderwysers jou graag wil help. Moenie huiwer om raad te vra nie. ’n Leier het ook raad en leiding nodig. As jy ‘n probleem het wat jy nie kan oplos nie gaan vra dan raad by enige onderwyser - moenie net met klagtes kom nie.
 • As jy iets opmerk wat jy dink wat verander kan word, praat dan met die Hoofseun of Hoofdogter (Kyk by vergaderings)
 • Die onderwysers sien daarna uit om saam met jou te werk.

OPTREDE TEENOOR KINDERS:

 • Jou beste maat moet net soos die onbekendste leerling behandel word.  Niemand mag spesiale gunsies ontvang nie.
 • Help liewer die kinders reg voordat jy hulle aankla.
 • Wees altyd vriendelik maar beslis.
 • ONTHOU ‘n leier mag geen leerling slaan of rondpluk nie.
 • Probeer om nooit kwaad te word nie.
 • Probeer om ‘n probleem eers self op te los voordat jy die hulp van die onderwysers inroep.
 • Wees ‘n leier op alle terreine bv. in die saal, op die paviljoen, in die bus, in die klas, op straat, ens
 • Praat minder en doen meer. Leiers mag nie naderhand harder lawaai as die kinders nie.
 • Tree altyd so op teenoor die kinders soos jy verwag hulle teenoor jou moet optree.
 • Praat met die kinders op die speelterrein oor sake soos gehoorsaamheidpligsgetrouheidvriendelikheid, ens.
 • Moedig die kinders aan om vir mekaar en vir die onderwysers “goeie môre” te sê.
 • Wees onverbiddelik teenoor diefstal. So ‘n kind wat op heterdaad betrap word moet dadelik na die kantoor gebring word.
 • Gedurende wisseling van periodes moet daar stilte op die stoepe wees. Die onderwysers gaan jou hierin baie help.

UITVOERING VAN PLIGTE:

Pligte van die Hoofseun:

 • Tree op as voorsitter van die leerderraad  vergaderings.
 • Tree op as skakeling tussen die leerderraad en die Departementshoof Opvoedkundige Leiding.
 • Tree namens die leerderraad op by skoolfunksies as dit van hom verlang word.
 • Reël in samewerking met die Hoofmeisie diensbeurte en diensterreine vir die leerderraad.
 • Sorg dat die seuns-leerderraad hulle pligte na behore verrig.

 Pligte van die Hoofdoger:

 • Tree op as sekretaresse van die leerderraad vergaderings.
 • Sy moet deeglik notule hou van die leerderraad vergaderings in die notuleboek.
 • Tree op as skakeling tussen die leerderraad en die Departementshoof Opvoedkundige Leiding.
 • Tree namens die leerderraad op by skoolfuksies as dit van haar verwag word.
 • Reël in samewerking met die Hoofseun diensbeurte en diensterreine vir die leerderraad.
 • Sorg dat die meisies leerderraad hulle pligte na behore verrig.

 Pligte van die Onderhoofseun

 • Ondersteun die Hoofseun in sy pligte en neem waar wanneer die Hoofseun nie beskikbaar is nie.

Pligte van die Onderhoofdogter

 • Ondersteun die Hoofdogter in haar pligte en neem waar wanneer die Hoofdogter nie beskikbaar is nie.

Pligte van al die ander Leerderraad:

 • Voer pligte soos op diensrooster aangedui word deeglik uit.
 • Woon leerderraad vergaderings by.

VERGADERINGS:

 • Die leerderraad vergadering word gehou soos aangedui op die kwartaalbeplanning.
 • Skriftelike kennisgewing moet deur die sekretaresse van die leerderraad, na die Departementshoof Opvoedkundige Leiding en die Hoof ten minste 2 dae voor die vergadering gestuur word.
 • Elke vergadering moet met gebed geopen en gesluit word.
 • Die voorsitter van die vergadering het nie stemreg op die vergadering nie. Wanneer daar ‘n staking van stemme is het die voorsitter die beslissende stem.
 • Die vergaderingtye word deur die sekretaresse in oorleg met die Departementshoof Opvoedkundige Leiding gerëel.
 • Bespreking op die vergadering word gevoer oor alle sake wat die skool raak.
 • Besluite wat op die vergaderings geneem word, word deur die Departementshoof Opvoedkundige Leiding aan die Hoof oorgedra.
 • Indien die Hoof nie die besluit goedkeur nie word die besluit weer terugverwys na die vergadering.
 • Leerderraad wat nie ten volle in skooldrag geklee is nie mag nie sitting op die vergadering hê nie.
 • Indien ‘n leier sonder verskoning wegbly van ‘n vergadering moet die genotuleer word en op die volgende vergadering moet hy/sy dan verskoning maak vir sy afwesigheid.
 • Leier wat 2 keer agtereenvolgend sonder verskoning van vergaderings af wegbly, moet voor die Hoof en Departementshoof Opvoedkundige Leiding verskyn. So ‘n leier kan gevra word om te bedank.
 • Besluite van die vergaderings wat deur die Hoof goedgekeur word sal met die opvolgende saalopening deur die Hoofseun aangekondig word. So ‘n besluit word dan ‘n reël van die skool.

BUITEMUURSE BEDRYWIGHEDE VAN DIE SKOOL:

 • Daar word verwag dat ‘n leier sal belangstel in die skool se sportaktiwiteite.
 • ‘n Leier moet soveel moontlik leerlinge aanmoedig om deel te neem aan sport.
 • Gee aan nuwe leerlinge inligting oor oefentye, spanne ens.
 • Praat met hulle oor jou skool se bedrywighede.
 • ‘n Leier moet soveel buitemuurse funksies van die skool as moontlik bywoon.

SLOT:

Hierdie is ‘n baie kort uiteensetting van jou verantwoordelikhede. Deur harde werk kan jy vir jou skool baie beteken vanjaar. Pak jou werk aan met die besef dat jy ook  maar ‘n nietige sondige mens is wat geen sukses kan behaal sonder die seën van die Here nie. Onthou jy werk nie vir jouself nie maar vir jou skool en vir die Koninkryk van God. Mag jy aan die einde van die jaar met groot dankbaarheid terugkyk na ‘n jaar waarin jy iets kon beteken het vir die Laerskool Malelane.