Background

Akademie, Kultuur en Sport

Fundraising

GESKIEDENIS

Dr. Radley was aan ons beter bekend as Oom Will. Sy vrou, tannie Marietjie, was dan ook die eerste onderwyseres wat op Malelane kinders onderrig het.  Lees meer hier...

DAILY PROGRAM

School starts at 7h25 and finishes at different times for the Foundation Phase and the Intersen Phase.  For more detail, read here...

TAALBELEID

Laerskool Malelane is 'n dubbelmedium skool met een Afrikaanse en een Engelse klas per graad.  Lees meer hier...  


KERNWAARDES

Liefde / Love


Eerlikheid / Honesty


Lojaliteit / Loyalty


Geloof / Belief


Gelykheid / Equality


Betroubaarheid / Trustworthiness


Humor / Humour


Integriteit /  Integrity


Doeltreffende Kommunikasie /              Effective Communication


Konsekwentheid / Consistency


Buigsaamheid en aanpasbaarheid /    Flexibility and adjustability


Empatie en Deernis /                            Empathy and Compassion

Laerskool Malelane is 'n energieke skool met baie sukses.  Hier word 'n hoë akademiese standaard gehandhaaf.  Die personeel bly op hoogte van die tegnologiese veranderinge deur gebruik te maak van elektroniese, interaktiewe borde in die klaskamers.

Oud leerders preseer in die hoërskole en die terugvoering wat ons kry getuig van ons hoë akademiese standaard.

Ons benadering is holisties en ons streef na "net die beste vir onsself."

Laerskool Malealne het al verskeie toekennings vir goeie prestasie by die Departement van Onderwys ontvang.

Die jaarlikse prysuitdeling is 'n prestige funksie waar almal wat deur die loop van die jaar goed presteer het, beloon word vir hul harde werk. 


Every second year is concert time for the Lanies.  Throughout the year the Cultural Lanies participate in die Nelspruit Eisteddfod as well as the National Eisteddfod.  There are also Twitter and Chatterbox evenings which present opportunities for our public speakers to practice their skills.  Lanies got Talent is a yearly competition where every learner has the opportunity to showcase his or her talents.


Die Lanies presteer besonder goed in 'n groot verskeidenheid sportsoorte wat by Laerskool Malelane aangebied word.  Ons afrigters, wat bestaan uit onderwysers sowel as ouers, woon gereeld kursusse by. Daar is gereeld leerders wat vir die Ehlanzeni- en Mpumalanga-spanne gekies word en die spanne is ook op 'n gereelde basis die Mpumalanga wenners vir medium skole.

Laerskool Malelane is a parallel-medium primary school in Malelane, which means that it is also a multi-cultural school.  There are currently 439 learners registered from Grade R to Grade 7 of which the Afrikaans : English ratio is 46 : 54 %.  The English group consists of mostly Siswati and Indian children.

Because of the socio-economic wellfare of many of the residents of Malelane and surrounding areas, there are many parents who have received excemption of payment of school fees.  To replenish this loss from the budget, Laerskool Malelane runs several fundraising projects through the year.

The four most important fundraising projects are the following:

The Laerskool Malelane Golf Day, sponsored by Chicken Licken MalelaneTheSelati Marathon and Fun Run, presented by RCL Foods

The Nkomazi MTB Challenge, supported by Malalane Toyota


The Mascor Colour Festival, sponsored by Mascor Malelane


 

Follow Us 

    


Desiland

Desiland Kleuterskool is ‘n kleuterskool wat voorsiening maak vir kinders van 3 maande tot 5jaar. Ons is sentraal gelëe in Malelane. Hier word jy in ‘n vriendelike en huislike atmosfeer verwelkom en begroet ons pragtige speelgrond en groen bome jou. Kinders word hier deel van die familie. Hul word daagliks blootgestel aan nuwe, interresante en opvoedkundige aktiwiteite.

In ons pragtige en praktiese klasse word die kleuters motories, sensories, perseptueel en kreatief gestimuleer. Hul leer so terwyl hul speel die nodige vaardighede aan om as selfstandige en gelukkige kleuters Gr R of A toe te gaan. 

Kom kyk gerus wat ons jou kind kan bied.